Xunta de Galicia
v.02.04.00

Arquivo non atopado!

Que vostede está a ver esta mensaxe pode deberse a que:

  • A url á que está tratando de acceder non é a correcta. Comprobe que no seu navegador figura a referencia completa da descarga
  • Se o problema persiste, é probable que se superase o límite de 48 horas establecido para a descarga do arquivo. Neste caso terá que poñerse en contacto de novo coa persoa que lle enviou o arquivo.
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288