Xunta de Galicia
v.02.04.00
Estudo Impacto Ambienta(EIA)(set. 2021-asdo.9-9-21)-PE M.Inxeiro
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288