Xunta de Galicia
v.02.04.00
Estudo Impacto Ambiental(EIA)(set2022rev06-asdo.21-09-22)-PE Abrente
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288