Xunta de Galicia
v.02.04.00
Nome Tamaño  
Parte III Anexo I Descrición procesos a seguir de cara á elaboración e tramitación do PS 6.0 MB
Parte III Anexo II Análise de compatibilidade estratéxica 6.0 MB
Parte III Anexo III Metodoloxía para a delimitación das Áreas de Localización Preferente 7.0 MB
Parte III Anexo IV Relación de propietarios catastrais afectados 370.0 KB
Parte III Anexo IX Informe Procesos Participacion Publica e Consultas 246.0 KB
Parte III Anexo V Procedementos propostos para o desenvolvemento do plan sectorial 6.0 MB
Parte III Anexo VI Listado de lexislación vixente aplicable 6.0 MB
Parte III Anexo VII Tramitación do Plan Sectorial 6.0 MB
Parte III Anexo VIII Informe de Sustentabilidade Ambiental 40.0 MB
Parte III Anexo X Alegacions e Informes sectoriais recibidos 159.0 MB
Parte III Anexo XI Memoria Ambiental 2.0 MB
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288