Xunta de Galicia
v.02.03.00
CARTO_BTG2016_32056.zip
Acepto a licenza do arquivo
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.es

Teléfono CAU 981 545 288