Xunta de Galicia
v.02.04.00
Proxecto Execucion (novembro 2022-vsdo.14-11-22)-PE Abrente
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288