Xunta de Galicia
v.02.04.00
Nome Tamaño  
00 Listado de Infraestructuras Existentes Provicia de A Coruña 100.0 KB
01 Planos de Situacion RTGA 280.0 MB
02 Planos de Catastro e Planeamento RTGA 146.0 MB
03 Planos de Usos do Solo RTGA 145.0 MB
RTGA15001010_MESONDOVENTO 1.0 MB
RTGA15003041_ARANGABAXAU 1.0 MB
RTGA15004014_BAILADORA 907.0 KB
RTGA15005017_ARTEIXO 3.0 MB
RTGA15006004_ARZUA 1.0 MB
RTGA15015023_CABANAS 1.0 MB
RTGA15016042_AROU 993.0 KB
RTGA15016047_XAVIÑA 766.0 KB
RTGA15023029_CEE 1.0 MB
RTGA15025030_CERDIDO 1.0 MB
RTGA15028008_SARDIÑEIRO 1.0 MB
RTGA15030011_ACORUÑAPENAMOA 1.0 MB
RTGA15031013_CULLEREDO 1.0 MB
RTGA15036032_DONIÑOS 1.0 MB
RTGA15036033_ESMELLE 958.0 KB
RTGA15037026_FISTERRA 695.0 KB
RTGA15040021_LAXE 3.0 MB
RTGA15042025_LOUSAME 3.0 MB
RTGA15043015_CARBALLO 871.0 KB
RTGA15044045_MAÑON 1.0 MB
RTGA15052027_MUXIA 729.0 KB
RTGA15053019_MUROS 1021.0 KB
RTGA15057006_NOIA 881.0 KB
RTGA15061031_COUCE-PENIDO 829.0 KB
RTGA15061034_ORTIGUEIRA 1009.0 KB
RTGA15065046_PADRON 784.0 KB
RTGA15067001_ACUROTA 847.0 KB
RTGA15068024_PONTECESO 794.0 KB
RTGA15069007_PONTEDEUME 1.0 MB
RTGA15070018_ASPONTES 782.0 KB
RTGA15071035_PORTODOSON 4.0 MB
RTGA15076012_SANSADURNIÑO1 895.0 KB
RTGA15076036_SANSADURNIÑO2 3.0 MB
RTGA15078002_PEDROSO 1016.0 KB
RTGA15078003_SANMARCOS 951.0 KB
RTGA15082016_MONTOUTO 2.0 MB
RTGA15082037_TEO 849.0 KB
RTGA15085038_TOURO 954.0 KB
RTGA15087005_CEDEIRA 839.0 KB
RTGA15088039_VALDODUBRA 772.0 KB
RTGA15092020_VIMIANZO 746.0 KB
RTGA15093028_ZAS 5.0 MB
RTGA15093040_ZASPICOMEDA 809.0 KB
RTGA15901009_CARIÑO 895.0 KB
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288