Xunta de Galicia
v.02.04.00
Acordo (22-11-2022) IP AAP+AAC+EIA+PIA-PE ABRENTE(gal)
Xunta de Galicia

Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Información de contacto:

cau@xunta.gal

Teléfono CAU 981 545 288